loading...
پورتال جامع لبخند،مد،سرگرمی،خبر،عکس،دانلود،زناشویی
admin بازدید : 1099 نظرات (0)

HEAD ACHE?
EAT FISH! Eat plenty of fish.
Fish oil helps prevent headaches.
So does ginger, which reduces inflammation and pain.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سرتان درد می کند؟ ماهی بخورید.
ماهی زیاد مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمك می کند.
زنجبیل هم با کاهش تورم و درد عملكرد مشابهی دارد.

HAVE FEVER?
EAT YOGURT!
Eat lots of yogurt before pollen season.
Also eat honey from your area (local region) daily.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تب دارید؟ 
ماست میل کنید. 
قبل از شروع فصل گرده افشانی ماست زیاد مصرف کنید.
همچنین بطور روزانه از عسل محلی منطقه خود میل کنید.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

TO PREVENT STROKE?
DRINK TEA!
Prevent buildup of fatty deposits on artery walls with regular doses of tea.
(Actually, tea suppresses my appetite and keeps the pounds from invading .... Green tea is great for our immune system)!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

برای جلوگیری از سكته: چای بنوشید. 
با مصرف مرتب چای از رسوب چربی بر روی دیواره شریان ها جلوگیری کنید. 
(در مورد خودم چای اثر خوبی برای کاهش اشتها داشته و مانع اضافه وزن شده است.... چای سبز برای سیستم ایمنی فوق العاده است)!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

INSOMNIA (CAN'T SLEEP)?
HONEY!
Use honey as a tranquilizer and sedative.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

بیخوابی دارید؟ عسل بخورید. 
از عسل بعنوان داروی مسكن و آرامش بخش استفاده کنید.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

ASTHMA?
EAT ONIONS!!!!
Eating onions helps ease constriction of bronchial tubes.
(When I was young, my mother would make onion packs to place on our chest, helped the respiratory ailments and actually made us breathe better).

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

دچار آسم هستید؟ پیاز بخورید. 
مصرف پیاز التهاب نایژك ها را از بین می برد. 
(وقتی بچه بودم مادرم بسته پیاز درست می کرد تا روی قفسه سینه ما بگذارد.
برای درمان بیماری های تنفسی خوب بود و کمك می کرد بهتر نفس بكشیم)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

ARTHRITIS?
EAT FISH, TOO!!
Salmon, tuna, mackerel and sardines actually prevent arthritis.
(fish has omega oils, good for our immune system)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

از ورم مفاصل رنج می برید؟ باز هم ماهی میل کنید. 
ماهی قزل آلا، تون، خال مخالی و ساردین از ورم مفاصل جلوگیری می کند. 
(ماهی سرشار از روغن های امگاست که برای سیستم ایمنی فوق العاده است)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

UPSET STOMACH?
BANANAS and GINGER!!!!!
Bananas will settle an upset stomach.
Ginger will cure morning sickness and nausea.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دل بهم خوردگی دارید؟ موز و زنجبیل. 
موز به معده ای که اذیت شده کمك می کند. 
زنجبیل حالت تهوع صبحگاهی و دل آشوب را درمان می کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

BLADDER INFECTION?
DRINK CRANBERRY JUICE!!!!
High-acid cranberry juice controls harmful bacteria.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اگر عفونت مثانه دارید؟ آب قره قاط بنوشید. 
آب قره قاط سرشار از اسید می باشد که باکتری های مضر را کنترل می کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

BONE PROBLEMS?
EAT PINEAPPLE!!!
Bone fractures and osteoporosis can be prevented by the manganese in pineapple.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دچار مشكلات استخوان هستید؟ آناناس میل کنید. 
شكستگی و مشكلات استخوکن با کمك منگنز موجود در آناناس قابل پیش گیری است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

PREMENSTRUAL SYNDROME?
EAT CORNFLAKES!!
Women can ward off the effects of PMS with cornflakes, which help reduce depression, anxiety and fatigue.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

از سندرم پیش از قاعدگی رنج می برید؟ ذرت بوداده میل کنید. 
خانمها می توانند با صرف ذرت بوداده که به کاهش افسردگی، نگرانی و خستگی که از عوارض میباشد پیش گیری کنند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

MEMORY PROBLEMS?
EAT OYSTERS!
Oysters help improve your mental functioning by supplying much-needed zinc.

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دچار مشكلات حافظه شده اید؟ صدف خوراکی بخورید. 
صدف با داشتن روی مورد نیاز به بهبود عملكرد مغز کمك می کند.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


COLDS?
EAT GARLIC!
Clear up that stuffy head with garlic.
(remember, garlic lowers cholesterol, too.)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سرما خوردید؟ سیر بخورید. 
سرو کله گرفته را با سیر تمیز کنید.
(یادتان باشد که سیر سطح کلسترول را نیز کاهش می دهد)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

COUGHING?
USE RED PEPPERS!!
A substance similar to that found in the cough syrups is found in hot red pepper.
Use red (cayenne) pepper with caution-it can irritate your tummy.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سرفه می کنید؟ فلفل قرمز !!! 
مشابه ماده ای که در شربت سرفه بكار می رود در فلفل قرمز وجود دارد.
البته فلفل قرمز را با احتیاط مصرف کنید شاید معده شما را تحریك کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

BREAST CANCER?
EAT Wheat, bran and cabbage Helps to maintain estrogen at healthy levels.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

سرطان سینه؟ گندم، سبوس و کلم مصرف کنید. 
این مواد استروژن را در سطوح سالم نگه می دارند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

LUNG CANCER?
EAT DARK GREEN AND ORANGE AND VEGGIES!!!
A good antidote is beta carotene, a form of Vitamin A found in dark green and orange vegetables.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

سرطان ریه؟ سبزیجات تیره و نارنجی رنگ و سبزی مصرف کنید. 
پادزهر مفیدی است که در سبزیجات تیره و نارنجی رنگ یافت میشود A بتا اکروتن، نوعی ویتامین.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

ULCERS?
EAT CABBAGE ALSO!!!
Cabbage contains chemicals that help heal both gastric and duodenal ulcers.

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

زخم معده بروز کرده؟ کلم بخورید. 
کلم شامل ترکیباتی است که به درمان زخم معده و دوازدهه کمك می کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

DIARRHEA?
EAT APPLES!
Grate an apple with its skin, let it turn brown and eat it to cure this condition.
(Bananas are good for this ailment)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اسهال؟ سیب میل کنید. 
سیب را با پوست رنده کنید. بگذارید تا قهوه ای شوید و برای درمان این وضعیت میل کنید.
(موز نیز برای این بیماری خوب است)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

CLOGGED ARTERIES?
EAT AVOCADO!
Mono unsaturated fat in avocados lowers cholesterol.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

از شریان های رسوب گرفته رنج می برید؟ آووکادو بخورید. 
چربی غیر اشباع شده موجود در آوکادو کلسترول را پایین می آورد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

HIGH BLOOD PRESSURE?
EAT CELERY AND OLIVE OIL!!!
Olive oil has been shown to lower blood pressure.
Celery contains a chemical that lowers pressure too.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فشار خونتان بالاست؟ کرفس و روغن زیتون میل کنید. 
روغن زیتون فشار خون را پایین می آورد. 
کرفس نیز شامل ماده ای است که فشار خون را پایین می آورد.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

BLOOD SUGAR IMBALANCE?
EAT BROCCOLI AND PEANUTS!!!
The chromium in broccoli and peanuts helps regulate insulin and blood sugar.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ناهماهنگی قند خون دارید؟ بروکلی و بادام زمینی میل کنید. 
کروم موجود در بروکلی و بادام زمینی انسولین و قند خون را تنظیم می کند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Kiwi:
Tiny but mighty.
This is a good source of potassium, magnesium, Vitamin E &fiber.
It's Vitamin C content is twice that of an orange.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کیوی: ریز و مقوی.
منبع بسیار خوب پتاسیم،منیزیوم، ویتامین C و فیبر...
ویتامین E موجود در آن دو برابر پرتقال می باشد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Apple:
An apple a day keeps the doctor away?
Although an apple has a low Vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of Vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

سیب: یك سیب در روز پزشك را دور نگه می دارد؟
با اینكه سیب ویتامین C را افزایش می دهد و به کاهش خطر سرطان روده بزرگ، اکسیدان و می باشد که فعالیت ویتامین C حمله قلبی و سكته مغزی کمك می کند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Strawberry:
Power among Protective fruit.
Strawberries have the highest total antioxidant vessels clogging free radicals protects the body from cancer causing, blood & major fruits. Anti-oxidants and they actually keep us actually; any berry is good for you.
They're high in them get rid of all ...
(best and very versatile in the health field blueberries are the ... young (free-radicals that invade our bodies them)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

توت فرنگی: میوه محافظ. توت فرنگی بالاترین قدرت کنتی اکسیدان را در میان میوه ای اصلی دارد که بدن را در برابر سرطان، رادیكال های آزاد رسوب شده روی رگ های خونی محافظت می کند. در واقع هر میوه ای از خانواده توت برای شما خوب و مفید است. شامل میزان بالای انتی اکسیدان هستند و ما را جوان نگه می دارند ... سته آبی بهترین نوع است و کلیه رادیكال های آزاد را که به بدن هجوم می آورند از بین می برد.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Orange:
Oranges a day may help keep colds away, lower Sweetest medicine.
Taking 2 - 4 .cancer dissolve kidney stones as well as lessen the risk of colon & cholesterol, prevent

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

پرتقال: شیرین ترین دارو.
خوردن 2 الی 4 پرتقال در روز کمك به پیش گیری از سرماخوردگی و کلسترول پایین می کند
و سنگ های کلیه را از بین می برد و خطر سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Watermelon:
They are also a key source of dose of glutathione which helps boost our immune system packed with a giant Coolest Thirst Quencher.
Composed of 92% water, it is also other nutrients .
lycopene - the cancer fighting oxidant Potassium& found in watermelon are Vitamin C.
(watermelon also has natural substances) rays sources 
[that keep our skin healthy, protecting our skin from those darn sun natural SPF].

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

هندوانه: هندوانه شامل مواد طبیعی (منابع طبیعی) بهترین تسكین دهنده عطش.
شامل 92 % آب و حجم بسیار زیادی از گلوتاتیون می باشد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
همچنین منبع اصلی لیكوپن - اکسیدان ضد و پتاسیم می باشد. سرطان است.
سایر مواد غذایی یافت شده در هندوانه شامل ویتامین C می باشد که کمك به حفظ سلامت پوست می کند و همچنین پوست ما را در برابر اشعه های خطرناك SPF محافظت می نماید)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
 

Guava &Papaya:
Top awards for Vitamin C.. They are the clear winners for their high Vitamin C content.
Guava is also rich in fiber which helps prevent constipation.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گواوا : گواوا و پاپایا: بالاترین سطح ویتامین C از نظر فیبر نیز غنی است که به جلوگیری از یبوست کمك می کند

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
درباره ما

برای ارتباط با مدیریت

پیامک : 5000262038

ایدی تلگرام : h_gh2000
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  انجمن سایت فعال شود؟


  چه مطالبی بیشتر تو سایت قرار بگیره؟


  سایت بیشتر رو چ موضوعی کار کنه؟(موضوع سایتو تعیین کنین-ایده خود رابه ما بگویید در قست  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1033
 • کل نظرات : 210
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 2441
 • آی پی امروز : 22
 • آی پی دیروز : 95
 • بازدید امروز : 67
 • باردید دیروز : 295
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 660
 • بازدید ماه : 15,527
 • بازدید سال : 67,650
 • بازدید کلی : 5,312,487
 • کدهای اختصاصی